gyugh.org

Գյուղատնտեսական տեխնիկայի լիզինգի աջակցության ծրագիր

ՀՀ-ում գյուղատնտեսական տեխնիկայի լիզինգի աջակցության ծրագրի հիմնական նպատակը տնտեսավարողներին մատչելի պայմաններով, մասնավորապես՝ լիզինգային մեխանիզմների կիրառմամբ գյուղատնտեսական տեխնիկայի մատակարարումն է։

Ծրագրի շրջանակներում տնտեսավարողներին կտրամադրվի հետևյալ գյուղատնտեսական տեխնիկան՝

 • տրակտորներ՝ տարբեր մակնիշների,
 • կոմբայններ,
 • հավաքիչ-մամլիչներ,
 • շարքացաններ,
 • գութաններ,
 • խոտհնձիչներ,
 • կարտոֆիլատնկիչներ, կարտոֆիլաքանդիչներ,
 • կուլտիվատորներ, ֆրեզներ,
 • սրսկիչներ,
 • տրակտորային կցասայլակներ,
 • այլ գյուղատնտեսական տեխնիկա։

Լիզինգի տարեկան տոկոսադրույքը 2% է, արտոնյալ խմբերի համար` 0%, կանխավճարը՝ լիզինգի առարկայի ձեռքբերման գնի 20% չափով, մարման ժամկետը՝ 3-10 տարի՝ կախված տեխնիկայի տեսակից:

Ծրագրի վերաբերյալ խորհրդատվություն ստանալու համար կարող եք զանգահարել 011-523-411, 011-597-254 հեռախոսահամարներով:

Ծրագրի մանրամասներին ծանոթացեք այստեղ։

Ի շահ ՀՀ գյուղատնտեսության զարգացման

Կիսվել նյութով՝

Այլ նորություններ